fbpx
Pusty

Brak produktów w koszyku.

Niezalogowany

Czas realizacji zamówienia

III PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zmówienia można składać poprzez Sklep Internetowy.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych.
3. Realizacja zamówień będzie się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
5. W celu dokonania zakupu Towarów Kupujący powinien zalogować się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.soligrano.pl, na swoim Koncie.
6. W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, tj. w sytuacji, gdy:
◦ błędnie/źle został wypełniony Formularz rejestracyjny,
◦ doszło do naruszenia regulaminu Sklepu Internetowego przez Kupującego,
◦ zachodzą wątpliwości co do złożonego przez Kupującego zamówienia, po dwukrotnym kontakcie z Kupującym, który z jakichkolwiek względów jest niemożliwy.
7. Kupujący sporządza zamówienie poprzez dodanie dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów do Koszyka. Jednocześnie może cały czas monitorować w Koszyku ilość zamawianych Towarów. Po dokonaniu wyboru towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia, w którym określa swoje dane, adres dostawy produktów, sposób dostawy, koszt dostawy, określony dla każdego dostawcy i dostępny w Sklepie Internetowym oraz sposób płatności.
8. Kupujący zatwierdza zamówienie poprzez przycisk „zamawiam i płacę”.
9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przesłania na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia Ceny sprzedaży przez Kupującego.
10. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć, że dany produkt będzie niedostępny. Wówczas Kupujący zostanie powiadomiony o niemożliwości realizacji całości lub części zamówienia. Płatność, którą Kupujący dokonał, za niezrealizowane całe zamówienie lub jego część zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu.
11. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji,
12. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż Kupujący, którzy rozpoczęli już zakupy, dokonują zakupu na warunkach przed zmianą cen. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest określona liczba Towarów, zamówienia są realizowane do wyczerpania zapasów.