You are not logged

Business

Soligrano, a Polish brand in love with cereals. We specialize in puffed grains products that meet the highest quality standards. Cereal expansion is carried out by treating the cereals with steam under very high pressure. The gas released from the inside of the grain changes its structure, increases its volume. The end product is very light, tasty and contains most of the nutrients.

What makes us stand out

SOLIGRANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa oferującego produkty z branży spożywczej”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie działań rekomendowanych w modelu biznesowym w zakresie internacjonalizacji. Intensyfikacja międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym oraz pozyskania nowych partnerów biznesowych. Efektem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności spółki na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 434 067,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 299 965,00 zł