Pusty

Brak produktów w koszyku.

Niezalogowany

RODO

Spełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Soligrano Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  SOLIGRANO Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń
2) Inspektorem ochrony danych jest Monika Dregier. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń, rodo@soligrano.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu produktów i usług Administratora na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, adres, danych kontaktowych i adresowych, nr telefonu.
5) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.